Videos

Intervención de Bautista Álvarez no acto de 40 aniversario da UPG, en xullo de 2004:

Intervención de Francisco Rodríguez no acto do 40 aniversario da UPG, en xullo de 2004:

Intervención de María Pilar García Negro no acto do 4o aniversario da UPG:

Intervención de Xesús Seixo Fernández no acto do 40 aniversario:

Intervención de Xurxo Álvarez Pérez no acto do 40 aniversario:

Intervención de María do Carme García Negro no acto do 40 aniversario:

Intervención de Francisco García Suárez no acto do 40 aniversario da UPG (2004):

Intervención de Ana Pontón Mondelo no acto do 40 aniversario: